Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Ung thư là gì?

TỔNG QUAN VỀ BỆNH UNG THƯ

Hình ảnh cho tế bào bệnh ung thư
Bệnh Ung thư là một tập hợp các bệnh lý đặc trưng, xuất hiện do sự phát triển không kiểm soát của các tế bào, có khả năng xâm nhập và phá hủy các mô cơ thể bình thường. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về Ung thư một cách rõ ràng nhất.