Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Ung Thu Đại Trực Tràng Giai Đoạn Đầu

Ung Thư Đại Trực Tràng Giai Đoạn Đầu

Ung thư đại tràng thường xuất hiện ở những người lớn tuổi, nhưng ngày càng có xu hướng gia tăng ở người trẻ dưới 50 tuổi. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường rất quan trọng để có thể điều trị kịp thời, tăng khả năng chữa khỏi hoàn toàn. Vậy giai đoạn đầu của ung thư đại trực tràng như thế nào cùng tìm hiểu qua bài viết sau.