Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Thuốc Sandimmun Neoral 100mg

Thuốc Sandimmun Neoral 100mg

Sandimmun Neoral chính là dạng viên nang mềm 100mg của hoạt chất ciclosporin - một trong những thuốc ức chế miễn dịch quan trọng và phổ biến nhất hiện nay. Thuốc được áp dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực y khoa, đặc biệt là trong điều trị sau ghép tạng và các bệnh lý tự miễn. Cùng tìm hiểu thông tin chi tiết về thuốc Sandimmun Neoral 100mg qua bài viết sau