Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Thuốc Regonix 40mg điều trị ung thư trực tràng

Thuốc Regonix 40mg điều trị ung thư trực tràng

Thuốc Regonix 40mg điều trị ung thư trực tràng
Regonix 40mg là thuốc điều trị ung thư đại trực tràng, u đường tiêu hoá, ung thư gan. Thuốc có khả năng kìm hãm các quá trình bệnh lý như phát sinh khối u, ung thư, tế bào di căn và miễn dịch khối u, ngăn cản sự phát triển, di căn ung thư đặc biệt là ở trực tràng, mô đường tiêu hóa và gan. Dưới đây là thông tin về Thuốc Regonix 40mg điều trị ung thư trực tràng