Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Thuốc Everolimus Certican 0.5mg

Thuốc Everolimus Certican 0.5mg

Ghép tạng là một kỳ tích của y học hiện đại, mang đến hi vọng sống mới cho hàng triệu bệnh nhân trên khắp thế giới. Tuy nhiên, con đường để một ca ghép tạng thực sự thành công và bệnh nhân có thể tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh lại không hề dễ dàng. Thử thách lớn nhất đó chính là phải kiểm soát được phản ứng đào thải của hệ miễn dịch đối với tạng ghép. Tại sao thuốc Everolimus Certican 0.5mg được dùng trong dự phòng thải ghép tạng cùng tìm hiểu qua bài viết sau.