Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Thông tin chi tiết Thuốc Meladinine điều trị bệnh bạch biến

Thuốc Meladinine điều trị bệnh bạch biến

Thông tin chi tiết Thuốc Meladinine điều trị bệnh bạch biến
Meladinine giúp kích thích tế bào melanocyte (biểu bì tạo hắc tố) tái tạo và sản xuất melanin, giảm tình trạng mất màu da tính đến từ bạch biến. Thuốc viên uống Meladinine 10mg và thuốc bôi Meladinine 0,1% là hai dạng thuốc có chứa thành phần chính là psoralen, được sử dụng trong điều trị bạch biến. Dưới đây là một số thông tin chi tiết Thuốc Meladinine điều trị bệnh bạch biến.