Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Tác dụng thuốc olanzapine

Tác dụng thuốc olanzapine

Những năm gần đây Olanzapine là một trong các hoạt chất chống loạn thần được sử dụng rộng rãi. Sản phẩm Olanzapine 5 mg được chỉ định trong điều trị tâm thần phân liệt, giai đoạn hưng cảm hoặc dự phòng tái phát rối loạn lưỡng cực. Để đảm bảo hiệu quả điều trị, người bệnh cần dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, dược sĩ chuyên môn. Vậy tác dụng của thuốc olanzapine như thế nào?