Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Tác dụng của thuốc Myfortic 360mg

Tác dụng của thuốc Myfortic 360mg

Myfortic (hoạt chất mycophenolate sodium) là một loại thuốc ức chế miễn dịch thường được kết hợp với các loại thuốc khác để điều trị cho người bệnh ghép tạng như thận, gan, tim, phổi... Vai trò chính của Myfortic là làm suy yếu hệ miễn dịch của cơ thể, giúp chấp nhận tạng ghép mà không bị đào thải. Cùng tim hiểu tác dụng của thuốc Myfortic 360mg trong ghép tạng