Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Những điều cần biết về olanzapine

Những điều cần biết về olanzapine

Olanzapine là một sự lựa chọn hợp lý khi bác sĩ chỉ định để điều trị tâm thần phân liệt hay rối loạn lưỡng cực. Thuốc có nhiều ưu điểm về hiệu quả kiểm soát triệu chứng và ít gây tác dụng phụ vận động, đồng thời hạn chế được các rối loạn vận động muộn khi dùng lâu dài. Tuy nhiên, người bệnh cần thận trọng với các tác dụng phụ có thể xảy ra và luôn tuân thủ chỉ định của bác sĩ. Cùng tìm hiểu những điều cần biết về olanzapine qua bài viết sau