Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Những điều cần biết về ghép thận

Những điều cần biết về ghép thận

Suy thận là một tình trạng nguy hiểm, đe dọa tính mạng khi thận không thể thực hiện đúng chức năng lọc chất cặn bã và chất thải ra khỏi cơ thể. Ở giai đoạn cuối, suy thận sẽ dẫn đến tình trạng nguy kịch nếu không được can thiệp đúng cách. Trong những trường hợp này, phẫu thuật ghép thận trở thành lựa chọn điều trị quan trọng, mang lại cơ hội sống mới cho bệnh nhân. Vậy những điều cần biết về phẫu thuật ghép thận là gì?