Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ nguyên nhân suy tuyến thượng thận

Nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị suy tuyến thượng thận

Trong cơ thể chúng ta, có một cặp tuyến nhỏ bé nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng gọi là tuyến thượng thận. Chúng nằm phía trên mỗi quả thận và sản xuất những loại hormone điều hòa rất nhiều chức năng sống còn như kiểm soát đường huyết, duy trì huyết áp, phản ứng với căng thẳng... Khi tuyến thượng thận bị "lỗi", không sản xuất đủ hormone cần thiết, đó là tình trạng được gọi là suy tuyến thượng thận - một "sát thủ" âm thầm có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Vậy nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị suy tuyến thượng thận như thế nào?