Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Ghép tạng và nguy cơ đào thải sau ghép tạng

Ghép thận và những biến chứng sau ghép thận

Trước khi tiến hành phẫu thuật ghép thận, bệnh nhân cần chuẩn bị kỹ càng. Trước hết, họ sẽ trải qua một quá trình đánh giá và sàng lọc toàn diện về sức khỏe, bao gồm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Điều này nhằm phát hiện và điều trị triệt để các bệnh lý nền hoặc nhiễm trùng trước khi tiến hành phẫu thuật. Đồng thời, bệnh nhân cũng sẽ được tham vấn về mặt tâm lý để đảm bảo sự sẵn sàng và cam kết tuân thủ điều trị sau khi được ghép thận.