Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ dấu hiệu tăng sản thượng thận

Dấu hiệu và cách điều trị tăng sản thượng thận bẩm sinh

Tăng sản thượng thần bẩm sinh là một rối loạn di truyền hiếm gặp nhưng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu không được chẩn đoán và can thiệp đúng cách. Việc hiểu rõ về dấu hiệu và cách điều trị tăng sản thượng thận bẩm sinh sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ một cách tối đa.