Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Có những loại thuốc ngủ như thế nào

Thuốc ngủ là gì? Có những loại thuốc ngủ như thế nào

Ngày nay khái niệm thuốc ngủ, thuốc an thần không còn xa lạ với người tiêu dùng, rất nhiều căn bệnh hiện nay đang được áp dụng bổ dung thuốc ngủ trong điều trị nội trú và ngoại trú. Cùng tìm hiểu qua bài viết sau để hiểu hơn thuốc ngủ là gì ? Có những loại thuốc ngủ như thế nào