Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ biến chứng của bệnh ung thư phổi

Nguyên nhân, biến chứng của bệnh ung thư phổi

Ung thư phổi là loại ung thư khởi phát từ phổi hay còn được gọi là khối u ác tính ở đường hô hấp.  Bệnh xảy ra khi một khối u ác tính hình thành trong phổi, phát triển nhanh về kích cỡ dẫn tới xâm lấn, chèn ép các cơ quan xung quanh. Hai lá phổi trong lồng ngực có chức năng hấp thụ oxy khi hít vào và thải carbon dioxide (CO2) khi thở ra. Vậy nguyên nhân, biến chứng của bệnh ung thư phổi như thế nào?