Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Biến chứng của bệnh suy tuyến thượng thận

Biến chứng của bệnh suy tuyến thượng thận

Tuyến thượng thận là cơ quan thần kỳ trong cơ thể chúng ta. Chỉ nhỏ bằng quả óc chó, nhưng lại sản xuất những loại hormone quyết định nhiều hoạt động sống còn như kiểm soát đường huyết, duy trì huyết áp, phản ứng với căng thẳng... Khi tuyến này bị "lỗi", chúng ta sẽ phải đối mặt với suy tuyến thượng thận - một bệnh lý tưởng chừng đơn giản nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ hiểm nghèo về sức khỏe. Cùng tìm hiểu biến chứng của bệnh suy tuyến thượng thận như thê nào qua bài viết sau.