Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ 8 điều giúp bạn hiểu biết về bệnh đái tháo đường

8 điều giúp bạn hiểu biết về bệnh đái tháo đường (ĐTĐ)

benh-dai-thao-duong-la-gi
Bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) là một rối loạn chuyển hóa không đồng nhất, xuất phát từ tăng glucose huyết do sự thiếu hụt insulin hoặc tác động kém của insulin. Dấu hiệu của bệnh này bao gồm tăng glucose huyết kéo dài, gây hại đến chuyển hóa các chất như carbohydrate, protide, lipide, và tác động xấu đối với nhiều cơ quan như tim mạch, thận, mắt, và thần kinh.