Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ 4 điều phải biết về bệnh sùi mào gà ở nam và nữ

4 điều phải biết về bệnh sùi mào gà ở nam và nữ

4-dieu-phai-biet-ve-benh-sui-mao-ga-o-nam-va-nu
Sùi mào gà là bệnh xã hội lây truyền qua đường tình dục, do virus HPV gây ra. Đây là căn bệnh phổ biến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản cũng như tinh thần người bệnh. Vì vậy, việc nắm rõ những điều cơ bản về bệnh sùi mào gà là điều vô cùng cần thiết. Sau đâu là 4 điều phải biết về bệnh sùi mào gà ở nam và nữ: