Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Danh mục Ghép tim

Những câu hỏi về ghép tim

Ghép tim là liệu pháp cuối cùng nhưng cũng là giải pháp cứu mạng duy nhất cho những bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. Đây là một cuộc phẫu thuật đặc biệt, thay thế hoàn toàn quả tim bệnh bằng một quả tim lành mạnh từ người hiến tạng. Nó giúp người bệnh tái sinh một cuộc sống mới, tràn đầy năng lượng như một người khỏe mạnh bình thường. Những câu hỏi về ghép tim bạn cần biết.