Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Xét nghiệm máu có phát hiện nghiện ma túy không?

Xét nghiệm máu có phát hiện nghiện ma túy không?

Xét nghiệm máu có phát hiện nghiện ma túy không
Việc kiểm tra máu để phát hiện người sử dụng ma túy là quan trọng để họ có thể bắt đầu quá trình cai nghiện sớm và trở lại cuộc sống bình thường. Mọi chất gây nghiện khi đi vào cơ thể đều trở thành một phần của máu. Nhưng liệu xét nghiệm máu có thể phát hiện nghiện ma túy không? Đối với từng chất gây nghiện, thời gian chúng tồn tại trong máu khác nhau, điều này ảnh hưởng đến độ chính xác của xét nghiệm. Hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về cách kiểm tra máu để phát hiện ma túy.