Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Ung Thư Thận

Ung thư thận

Ung Thư Thận
Ung thư thận là căn bệnh ung thư nguy hiểm, phát triển từ các tế bào bất thường trong thận. Đây được xem là một trong những loại ung thư thường gặp ở người trưởng thành. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và can thiệp điều trị kịp thời, bệnh nhân hoàn toàn có cơ hội khỏi bệnh.