Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Ung Thư Thận là gì

Ung Thư Thận Là Gì

Ung thư thận là khối u ác tính hình thành trong thận, có nhiều loại khác nhau như ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư biểu mô đường tiết niệu, sarcoma thận, u nguyên bào thận, u lympho thận. vậy để hiểu rõ hơn ung thư thận là gì cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau.