Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ ung thư đại tràng

Thuốc Regonat 40mg Natco điều trị ung thư đại tràng

Thuốc Regonat 40mg Natco điều trị ung thư đại tràng
Regonat 40mg Natco là một loại thuốc quan trọng trong việc điều trị các loại ung thư khác nhau, bao gồm ung thư đại tràng hoặc trực tràng, ung thư dạ dày, ruột, và ung thư biểu mô tế bào gan. Thuốc này có chứa thành phần chính là Regorafenib 40mg, và nó đã được chứng minh giúp ngăn chặn sự phát triển và nhân lên của các tế bào ung thư.