Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Triệu chứng của Bệnh vảy nến bạn cần biết

Triệu chứng của Bệnh vảy nến bạn cần biết

Triệu chứng của Bệnh vảy nến bạn cần biết
Bệnh vảy nến là một loại bệnh da có tính chất viêm nhiễm, thường thấy bằng các vùng da đỏ và hình tròn, mà trên bề mặt được phủ bởi những mảng vảy màu bạc. Nhiều yếu tố khác nhau đóng góp vào việc phát sinh bệnh này, bao gồm di truyền, chấn thương, nhiễm trùng, và thậm chí là sử dụng một số loại thuốc.