Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Tổng hợp thông tin cần biết về bệnh nghiện ma túy

Tổng hợp thông tin cần biết về bệnh nghiện ma túy

Tổng hợp thông tin cần biết về bệnh nghiện ma túy
Ma túy là chất gây kích thích thần kinh, tạo cảm giác hưng phấn, dễ chịu, buồn ngủ, giảm đau. Nghiện ma túy xảy ra khi bạn sử dụng một chất này nhiều lần và phải tiếp tục sử dụng, vì không sử dụng sẽ khiến cơ thể cảm thấy rất khó chịu. Nghiện ma túy gây tác hại nặng nề cho sức khỏe và trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Hiểu rõ về nghiện ma túy sẽ giúp nhận biết, điều trị, và ngăn chặn nghiện ma túy.