Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Tìm hiểu về bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh

Tìm hiểu về bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh

Tìm hiểu về bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh
Tăng sản thượng thận bẩm sinh, hay còn gọi là tăng sản thượng thận tự nhiên, là một tình trạng nơi một hoặc cả hai thượng thận của thai nhi phát triển lớn hơn so với kích thước bình thường. Đây là một bệnh lý hiếm gặp, nhưng nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, nó có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho thai nhi và người mẹ.