Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Tìm hiểu các cách điều trị sùi mào gà bạn cần biết

Cách điều trị sùi mào gà bạn cần biết

Tìm hiểu các cách điều trị sùi mào gà bạn cần biết
Sùi mào gà thường phổ biến ở nhóm thanh thiếu niên và trẻ trưởng thành, đặc biệt là trong độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi. Đây là độ tuổi khi nhiều người bắt đầu có các hoạt động tình dục. Sùi mào gà thường được truyền qua đường tình dục. Sự tăng cường hoạt động tình dục ở nhóm thanh thiếu niên có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm HPV, virus gây sùi mào gà. Tìm hiểu các cách điều trị sùi mào gà bạn cần biết qua bài viết này.