Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Thuốc Rilutek 50mg Điều Trị Bệnh Xơ Cứng Teo Cơ Một Bên (ALS)

Thuốc Rilutek 50mg Điều Trị Bệnh Xơ Cứng Teo Cơ Một Bên (ALS)

Thuốc Rilutek 50mg Điều Trị Bệnh Xơ Cứng Teo Cơ Một Bên (ALS)
Bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS), còn được gọi là bệnh Lou Gehrig, là một căn bệnh thần kinh hiếm gặp nhưng nghiêm trọng. Nó gây ra sự suy yếu dần dần của cơ bắp và có thể dẫn đến mất hết khả năng chuyển động, nói và thậm chí thở. Đối mặt với một căn bệnh không có phương pháp chữa trị hoàn toàn, các bệnh nhân ALS thường phải tìm kiếm mọi cơ hội để cải thiện chất lượng cuộc sống và chậm sự tiến triển của bệnh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thuốc Rilutek 50mg, một giải pháp hỗ trợ quan trọng trong việc quản lý và điều trị bệnh ALS.