Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ THUỐC HƯỚNG THẦN CHAMPIX 1MG 28 VIÊN

THUỐC HƯỚNG THẦN CHAMPIX 1MG 28 VIÊN

THUỐC HƯỚNG THẦN CHAMPIX 1MG 28 VIÊN
Champix là một loại thuốc hỗ trợ cai thuốc lá, chứa chất Varenicline. Dạng viên nén của nó có hai hàm lượng là 0.5mg và 1mg. Dưới đây là một số thông tin về thuốc hướng thần Champix 1mg 28 viên để đảm bảo người sử dụng Champix có thể sử dụng thuốc một cách an toàn và hiệu quả.