Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Thuốc an thần chống loạn thần olanzapine

Thuốc an thần chống loạn thần olanzapine

Trong điều trị bệnh rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt và đặc biệt những đối tượng thuộc nhóm bệnh trầm cảm mất ngủ thì olanzapine là một hoạt chất không thể thiếu trong đơn thuốc của những bệnh nhân này, Vậy thuốc an thần chống loạn thần olanzapine có tác dụng như thế nào đối với các đối tượng trên.