Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Thuốc Agriptega 50/300/300mg điều trị HIV

Thuốc Agriptega 50/300/300mg điều trị nhiễm HIV

Thuốc Agriptega 50/300/300mg điều trị nhiễm HIV
Hiện nay, sự phát triển của các hoạt chất điều trị nhiễm HIV mang lại hy vọng cho việc kéo dài tuổi thọ của những người bệnh. Trong xu hướng này, các sản phẩm kết hợp nhiều hoạt chất như thuốc Agriptera đang được sử dụng. Dưới đây là thông tin chi tiết về thuốc Agriptega 50/300/300mg, từ thành phần đến cách sử dụng và tác dụng phụ.