Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Thông tin về Thuốc Prograf 1mg

Thông tin về Thuốc Prograf 1mg

Thông tin thuốc Prograf 1mg
Thuốc Prograf 1mg là một loại thuốc có thành phần chính là Tacrolimus, được sử dụng để ngăn ngừa tình trạng thải ghép ở những bệnh nhân sau ghép thận, gan hoặc tim. Prograf được sản xuất bởi Astellas Ireland Co.,Ltd. và đóng gói dưới dạng viên nang, mỗi viên chứa 1mg Tacrolimus cùng với các tá dược khác.