Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ phòng ngừa bệnh ung thư

7 Cách Phòng Ngừa Bệnh Ung Thư

Bệnh ung thư là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất hiện nay với tỷ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, khoảng 30-40% các trường hợp ung thư có thể được phòng ngừa nếu có lối sống lành mạnh và ăn uống khoa học. Dưới đây là 7 cách phòng ngừa bệnh ung thư đơn giản mà hiệu quả, bạn nên áp dụng ngay từ bây giờ.