Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Phẫu thuật ghép gan

Phẫu thuật ghép gan

Ghép gan là phẫu thuật mà bác sĩ thay thế gan bệnh của bệnh nhân bằng một quả gan lành mạnh từ người hiến tạng sống hoặc hiến tạng chết não. Đây là giải pháp cuối cùng khi tất cả các phương pháp điều trị khác đều không hiệu quả trong việc kiểm soát tình trạng suy gan.