Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Phản ứng thải trừ trong ghép tạng

Phản ứng thải trừ trong ghép tạng

Ghép tạng là phương pháp điều trị hiệu quả cho nhiều bệnh lý mạn tính gây tổn thương tạng. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của ca ghép chính là phản ứng thải trừ - tình trạng cơ thể người nhận từ chối, tấn công và phá hủy tạng ghép. Vậy tại sao lại có hiện tượng này và làm cách nào để hạn chế? Cùng tìm hiểu phản ứng thải trừ trong ghép tạng qua bài viết sau.