Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Nguyên nhân gây suy tuyến thượng thận

Nguyên nhân gây suy tuyến thượng thận

Nguyên nhân gây suy tuyến thượng thận
Suy tuyến thượng thận là một bệnh nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến sức đề kháng và chất lượng cuộc sống. Bệnh có thể xuất phát từ nguyên nhân nguyên phát hoặc thứ phát, và có thể không có triệu chứng cụ thể. Nguy cơ cao hơn xuất hiện ở người từ 30 - 50 tuổi.