Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Một số câu hỏi thường gặp trong cai nghiện rượu

4 câu hỏi thường gặp trong cai nghiện rượu

cai-nghien-ruou
Gia đình có người nghiện rượu thường gặp khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ xã hội, do ngại rằng sự nghiện rượu của họ có thể tạo ra sự phê phán hoặc bất đồng ý kiến từ người khác. Trẻ em trong gia đình có người nghiện rượu có thể phải đối mặt với vấn đề tâm lý, học vấn, và hành vi. Nhiều trường hợp, nó có thể tạo ra môi trường gia đình không ổn định và không an toàn cho trẻ em. Dưới đây là Một số câu hỏi thường gặp trong cai nghiện rượu.