Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Flavix 75mg

Xơ vữa động mạch

xơ vữa động mạch
Theo thống kê, tỷ lệ mắc bệnh xơ vữa động mạch ở Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây, đặc biệt tập trung ở các thành phố lớn. Cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh, chủ yếu ở độ tuổi 40-60. Tỷ lệ mắc bệnh ở nam giới cao hơn nữ giới. Các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, lười vận động, ăn uống không lành mạnh, căng thẳng mức độ cao đang gia tăng. Qua bài viết dưới đây chúng ra sẽ hiểu rõ hơn về bệnh xơ vữa động mạch.