Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ dự phòng đào thải ghép tạng

Certican 0,5 mg dự phòng đào thải ghép tạng

Thuốc Certican 0.5mg là sản phẩm của Novartis Pharma Stein AG có chứa hoạt chất Everolimus được chỉ định để dự phòng thải tạng ghép ở bệnh nhân người lớn có nguy cơ về miễn dịch từ thấp đến trung bình đang được ghép thận hoặc tim cùng loài khác gen. Everolimus nên dùng phối hợp với ciclosporin dạng vi nhũ tương và với corticosteroid.