Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Chứng minh của AHCC trong điều trị tác dụng phụ hóa trị liệu ung thư

Chứng minh của AHCC trong điều trị tác dụng phụ hóa trị liệu ung thư

Chứng minh của AHCC trong điều trị tác dụng phụ hóa trị liệu ung thư
Hơn một nửa số người mắc bệnh ung thư phải trải qua hóa trị, đặt hàng chục triệu trẻ em và người lớn vào quá trình điều trị mỗi năm. Các loại thuốc chống ung thư không chỉ tiêu diệt tế bào ung thư mà còn gây hậu quả nguy hiểm cho tế bào khỏe mạnh. Hãy cùng tìm hiểu chứng minh của AHCC trong điều trị tác dụng phụ hóa trị liệu ung thư qua bài viết dưới đây.