Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Chronol Disulfiram Thuốc hỗ trợ cai rượu hiệu quả của Thái Lan

Thuốc Chronol Disulfiram hỗ trợ cai rượu hiệu quả của Thái Lan

Chronol Disulfiram Thuốc hỗ trợ cai rượu hiệu quả của Thái Lan
Chronol 500 mg là một sản phẩm của Charoon Bhesaj Co., Ltd, được sản xuất tại Thái Lan. Đây là một loại thuốc dạng viên nén, chứa chất chính là Disulfiram. Chronol được thiết kế để điều trị các trường hợp cai nghiện rượu, nghiện rượu mạn tính và ngăn chặn tái nghiện rượu.