Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Cellcept

Công dụng của thuốc Cellcept

Trong lĩnh vực y tế, ghép tạng đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp cứu sống nhiều bệnh nhân trong tình trạng suy tạng nặng. Tuy nhiên, sau ca ghép, nguy cơ đào thải ghép là vấn đề nan giải mà các bác sĩ luôn phải đối mặt. May mắn thay, sự ra đời của thuốc Cellcept (Mycophenolate mofetil) đã mang đến hi vọng mới cho các bệnh nhân ghép tạng có thể sống khỏe mạnh hơn. Vậy các công dụng của thuốc Cellcept như nào cùng tìm hiểu qua bài viết chi tiết sau.