Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Cách trị bệnh bạch biến an toàn bạn cần biết

Cách trị bệnh bạch biến an toàn bạn cần biết

Cách trị bệnh bạch biến an toàn bạn cần biết
Bạch biến là một bệnh da mất sắc tố melanin không rõ nguyên nhân, tổn thương là những vùng da không có tế bào hắc tố tạo nên những dát mất sắc tố nhưng không mất cảm giác. Phân bổ sang thương thường đối xứng; lông, tóc ở vùng da bệnh cũng bạc màu. Hãy cùng tìm hiểu cách trị bệnh bạch biến an toàn bạn cần biết qua bài viết dưới đây.