Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Các biến chứng suy tuyến thượng thận nếu không được điều trị kịp thời

Các biến chứng suy tuyến thượng thận nếu không được điều trị kịp thời

Các biến chứng suy tuyến thượng thận nếu không được điều trị kịp thời
Tuyến thượng thận đóng một vai trò quan trọng trong duy trì cân bằng nội tiết và chức năng cơ thể. Mặc dù hiếm, suy tuyến thượng thận có thể gây ra các vấn đề đáng lo ngại. Tác động lên huyết áp, tiêu hoá, tâm trạng và da là những biến chứng suy tuyến thượng thận cần được điều trị y tế để bảo vệ sức khỏe và tâm lý của bệnh nhân.