Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ bệnh bạch biến vitiligo

3 cách chữa trị bệnh bạch biến vitiligo

puvb-311nm
Bệnh bạch biến là bệnh lý da liễu phổ biến, đặc trưng bởi hiện tượng mất sắc tố ở làn da, dẫn đến xuất hiện các đốm trắng trên da. Hiện nay, có nhiều cách chữa trị bệnh bạch biến vitiligo và ngăn chặn tình trạng lây lan, bao gồm: