Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ an thần gây ngủ

4 nhóm thuốc an thần gây ngủ phổ biến

4-nhom-thuoc-an-than-gay-ngu-pho-bien
Mất ngủ là tình trạng phổ biến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt. Để điều trị chứng mất ngủ, các loại thuốc an thần thường được sử dụng để giúp cơ thể thư giãn và rơi vào giấc ngủ nhanh chóng. 4 nhóm thuốc an thần gây ngủ phổ biến hiện nay bao gồm: