Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ AHCC (Hợp chất tương quan Hexose hoạt tính)

AHCC (Hợp chất tương quan Hexose hoạt tính)

AHCC (Hợp chất tương quan Hexose hoạt tính)
AHCC là viết tắt của "Active Hexose Correlated Compound," một loại hợp chất chế biến từ nấm maitake (shiitake) có nguồn gốc từ Nhật Bản. AHCC đã thu hút sự quan tâm trong lĩnh vực y học và dinh dưỡng vì được cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là bài viết quan tâm đến AHCC (Hợp chất tương quan Hexose hoạt tính).